Příroda, podnebí, počasí

Přírodní krásy

Příroda Krétu obdařila velkým bohatstvím. Na pohled jsou působivé zejména horské masívy, jež se pnou do výše 2000m. působením divokých horských říček tu vznikly hluboké strže, do kterých se mohou odvážit pouze horské kozy, které se svými tvrdými kopýtky udrží snad všude nebo velice zdatní „slézači skal“, a rozsáhlé jeskynní komplexy, jež byly v minulosti značně využívány místním obyvatelstvem, kde pořádaly své náboženské obřady. V dnešní době se předpokládá, že daly vzniknout řeckým bohům. Pobřežní jeskyně mnohdy poskytly úkryt pirátům, kteří se plavili po mořích a okrádali bohaté mořské karavany. Kdo neznal záludnost a spletitost mořských labyrintů, neměl šanci se za nimi s úspěchem pustit.

Dobyvatelé a různí kolonizátoři Kréty se pokoušeli hory dobýt, ale pro jejich neschůdnost a extrémní podmínky se jim to nikdy nepodařilo. Jedinými pokořiteli se stali četné druhy dravých ptáků, jež svými mohutnými křídly lehce přeplachtili přes zrádné propasti a dostali se tak na nejvyšší vrcholky. Příkladem je orel bělohlavý, jemuž ještě před nedávnem hrozilo totální vyhubení.

Tvářnost povrchu

Kréta není jenom hornatá, ale v jejich úrodných nížinách se daří téměř všemu. Vydatné vodní zdroje, jež ji zásobují skoro nevyčerpatelným množstvím užitné vody, podporovaly bohatou sklizeň, proto tu je i velmi rozvinuté zemědělství.
Poslední krokem jsou nádherné písčité pláže, jež jsou pro turisty velmi přitažlivé, ale kdo by si představoval pouze pruhy písku, tak je na omylu. Právě ostrovní rozmanitost dala vzniku různorodosti pobřeží, takže tu naleznete jak pláže, tak i skalnaté zálivy střídající se s písečnými ostrůvky nebo bažinatými ústími řek.

Kréta a roční období – jaro, léto

Ať se sem rozhodnete přijet v jakémkoli období, pokaždé tu na vás bude čekat něco jiného. Každé je totiž jiné, specifické. Na jaře tu rozkvétají luční květiny a vzduchem se nese jejich omamná vůně, zlaté obilné klasy se vlní v poryvech větru, na svěže zelených svazích se pasou kozy a v ten pravý čas, čas života, rodí i kůzlata. Na začátku léta přichází sklizeň obilí, všimněte si, jak je to díky jiným podmínkách a zeměpisné šířce všechno posunuté. Co dokáže udělat ta trocha tepla a odlišné klima…, veselé štěbetání je nahrazeno řevem cikád, jež může být někomu velmi nepříjemné, ozývá se totiž neustále a pokud se tento tvor nachází v blízkosti vašeho příbytku, užijete si s ním svoje. Ale někomu se jejich „zpěv“ líbí, hodně záleží na vkusu. Při večerních procházkách vás ovane vůně zimolezu, jíž se také většina lidé nemůže nabažit. Uprostřed léta, v parných měsících, kdy se většina turistů doslova „opéká a griluje“ na slunci, aby získali co nejkrásnější bronzovou barvu, se Kréťané snaží uniknout a stahují se do stínu stromů nebo obydlí. Po celém ostrově se vzduchem nese cinkot zvonů, jak se zoufalá stáda koz snaží nalézt alespoň trochu zelené potravy. Vše je vyprahlé a suché, skoro to vypadá, jako byste vyrazili na savanu, kde se okrová, rudá a hnědá směšují a vytvářejí tak podivný vzor tolik typický pro suché země.

Podzim a zima na Krétě

Podzim tu je také jiný. Teploty se sníží, ale zároveň krajina dostává pod tupěji dopadajícími paprsky teplejší zabarvení. Omítka domů získává růžový nádech (není to dáno žádnou příměsí ve vápně, nebo něčím podobným, je to taková ostrovní zvláštnost), dozrávají hrozny a jejich nalité a sladké plody začínají podléhat zákonům gravitace. Kdo by si nechtěl ochutnat kuličku plnou sladké náplně ve velikosti vašeho palce. A vinice tam najdete na každém kroku, navíc většina domů má svoji zahradu… a pohostinnost Kréťanů je pověstná.
Zima přinese na vrcholky hor první sníh, sněhové jazyky počnou zaplňovat dosud nedostupné strže a údolí, v průzračném vzduchu se objevují první pramínky kouře; to se místní uchylují do tepla svých příbytků, zažehnou kotle nebo krby a ohřívají se v klidu a pohodě domova. To ovšem neplatí pro náruživé sportovce, kteří naopak s ruksakem na zádech, běžkami nebo sjezdovkami v rukou vyrážejí na zasněžené vrcholky, do zimních středisek, odkud se vydávají na zběsilou jízdu po místních kopcích.

Kréta a olivy

Skutečným vyvrcholením roku na Krétě je bezpochyby sběr oliv. Tato plodina nemá na Krétě konkurenci, vyskytuje se všude a v takovém množství, až to naplňuje úžasem. Svahy kopců a pobřežní roviny, prostě všude, kde jsou pro její pěstování vhodné podmínky, jsou pokryty kobercem miliónů olivovníků, jež jim již po staletí poskytují hlavní zdroj obživy, proto jsou také chovány ve velké úctě. Olivy jsou pro ně symbolem opory, kterou půda poskytuje člověku.

Komentáře k “Příroda, podnebí, počasí”

  1. Čechurová Píše:

    Sice se tady dozvím že veselé štěbetání je nahrazeno zpěvem cikád a že se ostrovem line cinkot zvonů, ale jaké je na Krétě počasí (teploty vzduchu a moře) si musím najít na jiném webu.

  2. Gabriela Tichá Píše:

    Dobrý den, dostala jsem tip na možnost sběru oliv na Krétě na jihu , tím pádem si prodloužit léto a navíć si něco vydělat, Bohužel na CK,kam jsem psala, mi neodpověděli, nevěděli byste o nějaké možnosti?
    Děkuji s pozdravem Tichá