Kréta

KrétaKréta je bájný ostrov trochu připomínající legendární Atlantidu, akorát s tím rozdílem, že Kréta tu stále je a stala se z ní jedna z nejvyhledávanějších turistických destinací. V době, kdy se do Řecka teprve dostávali první obyvatelé a starověká kultura byla ještě v plenkách, na Krétě již bujel rozmanitý život.

Kréta – ostrov vyspělé civilizace

Vyspělá civilizace, jež na Krétě vládla, udivovala okolní svět svými výtvory a myšlenkami. Nikdo se nad ni nemohl povyšovat. S vytvořením prvních států na pevnině, z nichž nejmocnější se staly Mykény, postihla ostrov katastrofa, jež zničila celou civilizaci; lidstvo tak vyspělé, že pokud by jejich vývoj pokračoval dál, tvářnost světa by byla zcela jiná, než jak ji známe dnes. Přírodní živel pohřbil všechno pod sebou – nádherné stavby, zkazky a projekty, obyvatelstvo, jež se ani nestačilo zmoci na obranu. Proměněni v prach spočinuli v místě svého rodiště. Tiší a zapomenutí.

Další informace o Krétě

Kreta – fotky