Knossos a jeho legenda

Vládce nejrozvinutější civilizace, krétský král Mínos – vládce celého Středomoří, se svým mocným loďstvem zajišťující klid, bezpečí a ochranu před případnými nájezdy pirátů nebo jiných národů, kteří se sem neměli dostat jinak než právě po vodě. Ale nebylo pouze pro tyto věci, zprostředkovávalo také přátelské a obchodní styky s řeckými městy, což jim přinášelo mír po dlouhé věky, dokud se nestalo něco, co tento mír narušilo.
Jako důkaz přátelství vyslal do Athén svého syna na přátelské hry. Porazil všechny řecké mladíky a vysloužil si tak králův hněv; ze závisti ho zabil.
Mínos to samozřejmě nenechal samo sebou, chtěl se pomstít a tak se vypravil na trestnou výpravu. Doma zanechal svoji ženu, která se ale zamilovala do bílého posvátného býka, jenž měl být obětován Poseidónovi. Nedovolila to a bůh se pomstil. Královna s býkem zplodila netvora – napůl býk a napůl člověk. Dostal jméno Mínotaurus.
Král Athéňany porazil a jako výkupné za smrt svého syna zvolil sedm mládenců a sedm dívek. Po návratu zjistil, co se stalo. Zachvátil jej obrovský vztek, ale i hanba, kterou mu jeho manželka způsobila. Nechal ji zašít do kravské kůže a roztrhat divokým býkem. Zato Mínotaura, jenž se proti němu ničím neprovinil, byl jenom produktem podivné lásky dvou bytostí, zavřel do bludiště v Labyrintu, jež pro něj postavil Daidalos. Právě sem přiváděl každý devátý rok čtrnáct athénských zajatců a bestie je hubila.
Trvalo to dlouho, než se řecký hrdina, který už se na to krétské běsnění nemohl dívat, nerozhodl a neučinili tomu přítrž. I když bez pomoci krásné dívky Ariadné, Mínotaurovy sestry, by to Théseus nikdy nedokázal. Vydal se do spletitého labyrintu s klubkem zlatých nití, aby se neztratil, a netvora zabije.

Tak aspoň vypráví starodávná báje o vzniku labyrintu, jež se stal asi největší atrakcí na ostrově. Jeho spletitost a záhadná minulost, o níž nikdo neví, zda-li je pravdivá, přitahuje pozornost každého turisty