Archeologické muzeum

Může se pyšnit jednou z nejkvalitnějších sbírek na světě. Pěkně vedle sebe uzříte vývoj krétské společnosti, časovou osu rozvoje státu i celé civilizace, každodenní život obyvatel je tu také, abyste si mohli udělat co nejucelenější obrázek o této podivuhodné kultuře. Sbírka minojských artefaktů, jež je tu umístěna, vypovídá o celé společnosti, jejíž centrem byla právě Kréta, proto je tu tolik nalezišť vypovídající o jejím životě.

Ostatní muzea by považovala za čest vlastnit alespoň zlomek z této mínojské sbírky, ale Iráklion se odlišuje; nejen že má největší sbírku místní civilizace, ale jeho rozhled se tady nezastavil. Najdete tu řecké i římské památky.

Ti, kteří budou chtít navštívit naleziště, by se měli nejdříve podívat sem – na ucelené sbírky, protože na samotném nalezišti budou pouze prázdné paláce a chrámy bez vnitřního vybavení. Holé stěny a nic víc. Ale pozor, pokud byste měli zájem, rezervujte si na prohlídku dostatek času. Takové dvě hodiny by snad měli stačit, abyste ocenili nádherné detaily maleb na keramice a freskách, nebo jemné dekorace na špercích. A opět, vydejte se sem ráno, ještě před přívalem hlavního náporu turistů. Je tu dvacet výstavních sálů uspořádaných chronologicky za sebou. V každém z nich jsou předměty z určitého naleziště.

Právě tahle návštěva vám zajistí pohled na to, co před vámi bude skrývat minulost, a vaše fantazie pak může vykreslit přesnou rekonstrukci událostí, váš pohled, jenž by byl trochu upjatý na to „nic“ kolem sebe, bude vidět vázy, židle, fresky a kdo ví co ještě… nestojí to za to?