Iráklion

Pro ty, kdo se už setkal s řeckými městy, nebo je sám navštívil, bude hlavní město malým překvapením. Kdo by čekal malý provoz, lidi chodící do práce a z práce, a sem tam zatroubivšího řidiče, hodně by se ve svém odhadu zmýlil. Iráklion žije, a to tak, že jeho běhu mnohdy ani nebudete stačit. Omladina, jež se sem stahuje ze všech koutů země, tu oživuje veškeré dění, přidává do něho mladou krev, intelekt a také zápal, kteří mají mladí a zapálení podnikavci. Honba za lepší budoucností se tu každodenně hraje jako nějaká „gameska“.

Ale není to tak všude, zahlédnete tu i bankéře a obchodníky, v přístavech rybáře, jež zpracovávají ryby lovené z malých rodinných člunů, aby nasytili svoje rodiny. V malých zapadlých uličkách vás okouzlí dílničky s tradiční rukodělnou tvorbou. Opět tu uvidíte ostré kontrasty. Vedle moderních budov a úřadů se pyšně vypínají staré paláce a monumenty lákající turisty svojí starobylostí a okázalostí.

Jedna rada, až se budete procházet městem: nechoďte pouze po hlavních tepnách, to nejkrásnější je skryto právě mimo ně. Určitě se vám to bude líbit.

Zdatní chodci se tu mohou procházet ve stínu mohutných hradeb, za jejichž zdmi se skrývá samotné centrum města. Získáte tak pojem o rozlehlosti tohoto místa. Pokud se vydáte přímo do citadely, zcela jistě vás upoutá pohled na kašnu Morosini. Sochy lvů, na jejich zádech spočívá miska kašny, opravdu nelze přehlédnout. Pochází z benátských dob, lvy z doby pozdější, ale proslýchá se, že jim dříve ještě z tlam prýštily prameny vody. Nyní už to bohužel neuvidíte. Turisté kašnu překřtili na Lví náměstí.