Palác a Knossos

První palác vznikl kolem roku 2000 př. n. l., ale o pouhé tři století později byl zničen zemětřesením. Roku 1700 př. n l. byl postaven další. Nové obyvatelstvo bohatlo z obchodu a podle toho také stavba vypadala. S přibývajícími znalostmi a také bohatstvím se nakonec rozšířil do rozsáhlého komplexu s přibližně 1200 místnostmi v několika poschodích a na ploše přes 20 000m2. Jeho složitost je velice překvapivá, vezmeme-li v úvahu jejich technické možnosti a znalosti. Do nižších pater bylo světlo přiváděno speciálními šachtami, jež při zběžném pohledu vypadaly jako obrovité komíny.
Roku 1350 př. n. l. byl zpustošen obrovským požárem, ale i přesto byl stále obydlen až do 5. století. Při procházce spatříte masivní kolonády, jež byly pro něho typické. V trůnním sále se zdobnými freskami naleznete i sádrový trůn, jenž je nejstarším v celé Evropě. Komplex je příliš rozsáhlý na to, aby se dal popsat slovně. Pouze prohlídka na vlastní oči vám ukáže skutečnou krásu této starověké kultury, jež tolik vynikala nad ostatní. Projdete Královou komnatou, síní dvojbřitých seker, dostanete se až do Královnina obydlí,  kde budete žasnout nad nádhernými freskami s delfíny na stěnách.